Yngve Abelvik

Yngve Abelvik kommer fra Bergen.

Etter videregående skole reiste han i 2019 til Berlin og startet studier ved Barenboim-Said Akedemie. Han undervises her av Andrej Zust, hornist i Berliner Philharmoniker.

Ynvge startet i KonstKnekt sommeren 2022.

Horn

Konstknekt, 2022-

Født 2003